VAN TSO:VERGİDE TERKİN BEKLENTİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR

20 Ağustos 2019 Salı, 10:37

Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 2011 depreminden sonra tahakkuk eden vergilerimizin 2011, 2012, 2013 yıllarını kapsayacak şekilde mutlak suretle terkin edilmesini, sonraki yılların da uzun vadede yapılandırılarak alınmasını talep etmiştik. Bu görüşlerimizi Sayın Cumhurbaşkanına, Dönemin Başbakanına ve Maliye Bakanlarına bizzat heyetler ile beraber kendi milletvekillerimizin öncülüğünde yaptığımız görüşmelerde iletmiştik. Yoğun çabalarımız sonucu talebimiz kısmi kabul görmüş, 2017 Yılında Çıkartılan 7020 Sayılı Yasa ile bir düzenleme getirilerek, tahakkuk eden Vergi Borçlarımızın 36 ay vadede ödenmesi karara bağlanmıştı. Ancak yaşanan ekonomik sorunlar ile beraber bu yapılandırma istenen sonucu vermemiş, gerek beyanname verilmesi,  gerekse vergilerin ödenmesi ile ilgili vergi mükelleflerinin % 80′ i bu haklarını kaybetmiş ve yapılandırmaları bozulmuştu. Hükümetin yeni bir düzenleme ile hak kayıplarını önlemek için çıkarmış olduğu 7143 Sayılı Yasa ile de vergi mükellefleri yeniden bir yapılandırma şansı yakalamış fakat bundan da istenen sonuç alınamamıştır. İlimiz genelinde yaşanan sıkıntının biraz daha büyüyerek yaptığımız araştırmalar sonucunda borcunu ödeyemeyen mükellef oranı % 90′ lara çıkmıştır.

Ülkemiz genelinde yaşanan Ekonomik daralma, ilimizde daha fazla hissedildiğinden Vergi yapılandırmaları istenen sonuçları vermemektedir. Hükümetin bu konuda bir farkındalık yaratarak % 90 lara ulaşan yapılandırma bozulmaları ve vergi borçlarımızın terkin edilmesi ile ilgili bir çalışma yapması elzemdir.

 

VAN VERGİ BORÇLARINI ÖDEYEMİYOR

Van ekonomisi, deprem sonrası oluşan yerel ekonomik sıkıntıdan dolayı bu durumu kaldıramamaktadır. Üyelerimiz belirsizlikle boğuşmaktadır. Hükümetin mutlak suretle Van’da vergi terkinini uygulaması gerekir. Aksi takdirde bölge sonuçları onarılmayacak bir darboğaza sürüklenecektir. Oluşan krizi aşmak için biran önce adım atılmalı ve tedbir alınmalıdır. 1999 Kocaeli depreminden bu yana Türkiyede bir takım uygulamalarla özellikle doğal afet yaşamış kentlerin yaşadığı yerel ekonomik krizleri aşmaları için hükümetler tarafından bir takım tedbirlerin alınmıştır. Bunun Van için yeniden düşülmesi ve uygulamada daha samimi ve cesur kararlar alınması gerekmektedir.

 

 

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz