Milletvekili Arvas’tan; Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müjdesi

10 Kasım 2021 Çarşamba, 13:00

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile birlikte takip ettikleri Van Tarımsal Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü kurulmasına ilişkin teklifin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından uygun değerlendirildiğini açıkladı.

Milletvekili ARVAS yaptığı açıklamada, dünya ekonomisindeki gelişmelere ve gittikçe artan rekabet hızına bağlı olarak son yıllarda tarımsal teknoloji ve yenilikler konusuna ilgi daha da artmaktadır. Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tutan tarım sektöründe de verimliliğin artırılmasında araştırma kurumlarının rolü büyüktür. Tarımda gelişmiş ülkeler incelendiğinde, bunu tarımsal konulardaki bilimsel araştırmalardan elde ettikleri teknolojilerin üretimde kullanılması sonucu gerçekleştirdikleri görülmektedir. Ar-Ge çalışmalarında geliştirilen yeni teknolojiler üretimde artışa, ekonomide büyümeye ve sosyal yapıda değişmelere yol açmaktadır. Bu durum yeni toplumsal ihtiyaçların ve yeni araştırma konularının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle tarımsal araştırmaların sürdürülebilir şekilde planlanması bir zorunluluktur. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından tarımsal araştırma çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Türkiye’deki tarımsal araştırma sistemi, TAGEM tarafından gerçekleştirilen uygulamalı araştırmalar, proje değerlendirme ve kabul süreçleri ile katma değere dönüşmektedir. 

Van gölü ve Zap havzalarında buluna Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri illerini kapsayacak şekilde planlanan Tarımsal Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, bölgenin potansiyelinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi yönünde çok büyük bir adımdır. Sahip olduğumuz hayvan varlığı, geniş çayır ve meralarımız ile birlikte bölgenin tarımsal faaliyetleri artık daha etkin ve verimli kullanılacaktır.  Bölge insanımızın binlerce yıldır, coğrafi etkenler ile, yöreye uygun kendi kültürüne entegre olmuş şekilde yaptığı küçükbaş hayvan yetiştiriciliği geleneksel bir eko sistem haline dönüşmüştür. Söz konusu bölge 2,5 milyon dekar mera varlığına sahiptir. Aynı zamanda ülkemizin küçükbaş hayvan varlığının %11’i bu bölgeden karşılanmaktadır. Tarımsal araştırma Enstitüsü, Van’ın ve çevre illerin sahip olduğu, Van gölü ve Zap havzasındaki zenginliği arttıracak, bölge insanı için ekonomik değer oluşturacak, yönlendirecek strateji bir kurumsal güç olacaktır. 1990 yılı verilerine göre 6,6 milyon olan küçükbaş hayvan varlığı 2019 yılında 5,1 milyona kadar düşmüştür. %23 oranında azalan bölgedeki küçük baş hayvan varlığını eski seviyeye çıkarmak ancak doğru strateji ile mümkündür. Bu stratejileri bilimsel verilerle araştıracak geliştirecek kurumda Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüdür. Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri illerini kapsayan TRB2 Bölgesi’nde 2019 yılı itibariyle tarımsal üretim yaklaşık 12,7 milyar TL olarak hesaplanmıştır.  Bu üretim değerinin de %84’ü hayvansal üretim değerine aittir. Bu oranlarda bölgenin tarımsal yapısı içinde hayvancılığın önemini göstermektedir. TRB2 Bölgesi’nin tarımsal üretimde rekabet gücünün düşük olmasının en önemli nedeni, genelde tarımsal üretimde verim değerinin düşük olmasıdır. Bölge’nin toplam tarımsal üretimi içinde, canlı hayvan ve hayvansal üretim değeri payının %84 olması, hayvancılıkta verim yetersizliğinin özellikle ele alınması gereken bir konu olduğunu göstermektedir. Hayvancılıkta ıslah, verim artışını sağlayan önemli bir husustur. Ancak ıslah çalışmaları, uzun dönemli ve bilimsel araştırma yönü ağır basan süreçlerdir. Bölge, özellikle küçükbaş hayvancılık açısından önemli bir genetik zenginliğe sahiptir. Norduz koyunu ve keçisi, Hamdani koyunu gibi bölgeye özgü genetik çeşitlilik yapılacak ıslah çalışmaları için önemli bir kaynaktır. Bilindiği gibi Tarımsal Araştırma Enstitüleri tarım sektöründe pazar talepleri doğrultusunda ıslah, verim ve kaliteyi geliştirmek için büyük bir öneme sahiptir.

Bölgemiz için ekonomik ve sosyal açında büyük önem arz eden tarımın daha ileriye taşınması için Tarımsal araştırma Enstitüsü bünyesinde Küçükbaş Hayvancılık ile ilgili birimde kurulacaktır.

Ülkemiz ve bölgemizin ihtiyacı olan gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği gerçekleştirmek, tarımsal zenginliğimizi sürdürülebilir hale getirmek, kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın, üreticilerimizin yaşam standardını yükseltmek, katma değer sağlayacak politikalar belirlemek ve uygulamak amacıyla kuruluş çalışmaları devam eden Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Van’ı bölgesinde lider yapacak, bölgeyi tarım ve hayvancılıkta cazibe merkezi haline dönüştürecektir.

Bu stratejik kurumun kuruluş çalışmalarında talebimize olumu yaklaşarak destek veren başta Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli olmak üzere  Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik ve Daire Başkanı Hakan Nalbantoğlu’na , her aşamasında takipçisi olan Tarım ve Orman İl Müdürümüz İbrahim Görentaş’a,   Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün kurulması ile ilgili uygunluk veren Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel ve katkı sağlayan Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürü Nebi Çelik’e şahsım ve Van halkı adına şükranlarımı sunuyorum.

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz